อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: +66(0)81-951 0891   


  ด้วยประสบการณ์ทำงานที่สะสมมามากกว่า 10 ปี นายศุภชัย เกษมพิทยาธร ได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วน
จำกัด ซี. เอ็น. เอ็กซ์. กำจัดแมลง ขึ้นเพื่อรับใช้บริการด้านกำจัดแมลง ที่ต้องการเน้นการบริการที่
มีคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ยกระดับและภาพพจน์บริษัทกำจัดแมลง
ให้มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์ และการบริการที่ต่อเนื่อง เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ก่อตั้งมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็น เอ็กซ์ กำจัดแมลง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วไปทั้งภาครัฐและ เอกชนด้วยดีตลอดมา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลงใช้สารเคมีกำจัดปลวกและแมลงที่ได้มาตรฐาน
ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับกำจัดปลวกและแมลง โดยตรง สารเคมีกำจัดปลวกและแมลงควรให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านกำจัดแมลงโดยตรงเป็นผู้ใช้ เพราะเป็นวัตถุอันตราย มีพิษและด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของลูกค้า เรื่องสารเคมีกำจัดปลวก มีกลิ่นเหม็น ทางห้างจึงมีการใช้สารเคมีที่ไม่มีกลิ่นให้บริการลูกค้า แต่ประสิทธิภาพเหมือนเดิม