อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: +66(0)81-951 0891   

ติดต่อเรา CNXPEST

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง
  300/524 หมู่10 หมู่บ้านเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ ถ.เชียงใหม่-หางดง 
           ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทรศัพท์ +66(0)53-80 5469, +66(0)81-951 0891 โทรสาร 053-805249
 อีเมล: [email protected]

กรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา