อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: +66(0)81-951 0891   

ประวัติ CNXPEST

                                      
                นายศุภชัย เกษมพิทยาธร
                            ผู้จัดการ    

นางสาวอรวรรณ คุณนะลา
            ธุรการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยนายศุภชัย เกษมพิทยาธร ได้เป็นคนริเริ่ม หลังจากนั้นกิจการก็ได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบัน อาคารสำนักงานได้ตั้งอยู่บนเลขที่ 300/524 หมู่ 10 หมู่บ้านเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลงได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอการบริการที่ทันสมัยตลอดเวลาทางห้างฯ เน้น การบริการที่ต่อเนื่อง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และผู้บริหารได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงจากกระทรวงสาธารณสุข พนักงานทุกคน ผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลง ของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย มีความรู้ มีระเบียบวินัย ซื่อตรง ไว้ใจได้ เน้นคุณภาพ งานบริการเป็นหลัก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลง ได้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ไว้รับร้องเรียนเรื่องการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด ซึ่งเราจะนำสิ่งที่ท่านเสนอแนะมาพัฒนา ให้ดี ยิ่งขึ้น ทางห้างฯเชื่อว่า จากใบรับรองต่างๆและจากลูกค้าอ้างอิง จะเป็นเครื่องประกันความมั่นใจ ในการใช้บริการ กับ ห้างฯ และเรายินดีที่จะอยู่เคียงคู่ท่านตลอดไป

 
ใบอนุญาตครอบครอง วัตถุอันตราย
ทะเบียนการค้า
อบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
อบรม 2014 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อบรม 2014 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์