อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: +66(0)81-951 0891   

ผลงานของเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง บริการป้องกันปลวก และกำจัดปลวกตายยกรัง
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลง ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอุปการะคุณทั้งภาครัฐ เอกชน ส่วนราชการ รุฐวิสาหกิจ ทั้งในตัวเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าแม้ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย เราก็สามารถให้บริการได้ เพียงติดต่อมาหาเรา เราจะทำให้ปัญหาของท่านหมดไป